+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Oznam – prijímacie konanie do prvého ročníka na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy –  Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda – Dunaszerdahely oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v šk.r. 2021/22 na odbor 5361M  praktická sestra

Praktická sestra 5361M trieda s vjm        17 voľných miest

Praktická sestra 5361M trieda s vjs            8 voľných miest

  1. kolo prijímacích skúšok sa koná 22.6.2021.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 031/552 26 50