+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Oznam – prijímacie konanie do prvého ročníka na šk. rok 2020/21

Riaditeľstvo SZŠ – EK oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v šk. roku 2020/21 na odbory praktická sestra a sanitár:

Praktická sestra:    100%-ná obsadenosť –  Ø voľných miest.

Sanitár:                   8 voľných miest na 2. kolo prijímacích skúšok.