+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Oznam – otvorenie školského roku

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 sa otvorenie školského roku 2020/2021 riadi podľa osobitných pravidiel.

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy – EK v Dunajskej Strede nariaďuje dodržiavať nasledovné pokyny:

  • do školy vstupuje žiak len za predpokladu, že nemá horúčku, kašeľ a iné prejavy ochorenia dýchacích ciest
  • žiak odovzdá vyplnený dotazník a čestné prehlásenie triednemu učiteľovi (u žiaka, ktorý nedovŕšil 18. rokov podpisuje dokumenty rodič, žiak nad 18. rokov podpíše dokumenty sám)
  • v budove školy sa zdržiavajú LEN žiaci
  • v budove školy je povinné nosenie ochranného rúška, ktoré prekrýva ústa aj nos
  • prísne sa dodržiava pravidlo R – O – R (rúško – odstup – ruky)
  • žiaci prichádzajú do školy podľa nasledujúceho harmonogramu:
  1. ročník – o 9.00 pred hlavným chodom školy s dodržaním R – O – R; so žiakom môže byť prítomný 1 zákonný zástupca
  2. ročník – o 10.00 podľa pokynov triedneho učiteľa
  3. ročník – o 10.30 podľa pokynov triedneho učiteľa
  4. ročník – o 11.00 podľa pokynov triedneho učiteľa

Pomaturitné kvalifikačné štúdium 2. ročné a Sanitár večerné štúdium ročné – o 13.00 pred hlavným chodom školy s dodržaním  R – O – R.

 

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy – EK v Dunajskej Strede ďakuje za spoluprácu a trpezlivosť.

Dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať:

17126

17088