+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Oznam

Vedenie školy oznamuje, že plánované preškolenie zdravotníckych asistentov sa nekoná, vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v okrese.

Za pochopenie ďakujeme! O novom termíne každého prihláseného účastníka informujeme!