+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

O KORONAVÍRUSE

Z dôvodu vzniknutej epidemiologickej situácie vo svete chce Stredná zdravotnícka škola-EK v Dunajskej Strede zodpovedným a adekvátnym spôsobom informovať žiakov našej školy a ich rodičov o koronavíruse, preventívnych opatreniach a o zodpovednosti jedinca pri zabránení prenosu nákazy.

Čo je to koronavírus?

Koronavírusy boli prvýkrát izolované zo sekrétu z nosových dutín prechladnutých chorých v roku 1960. Koronavírus je nákazlivý prevažne pre vtáctvo a cicavce. Človeka ohrozuje 7 druhov koronavírusov. Vírus nie je schopný samostatnej existencie bez hostiteľa. Koronavírus začína v hostiteľskej bunke produkovať svoje samostatné enzýmy, pomocou ktorých sa vírus reprodukuje. Koronavírus je citlivý na alkoholové dezinfekčné prostriedky. To však neznamená, že v rámci prevencie sa odporúča piť alkohol, práve naopak. Zvýšené množstvo požitého alkoholu znižuje obranyschopnosť ľudského organizmu.

Aké sú príznaky infekcie?

Inkubačná doba koronavírusu trvá 4 až 5 dní. Príznaky sa objavia následne vo forme vysokej horúčky, bolestí hlavy a suchého kašľa, ktorý sa postupne zmení na dusivý, produktívny kašeľ. Rozvíja sa zápaľ pľúc.

Kto tvorí rizikovú skupinu?

Ide o jedincov, ktorí majú oslabenú imunitu. Patria sem deti a starí ľudia. Rizikovými skupinami sú aj ľudia, ktorí majú chronické problémy, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka, srdcovocievne problémy, respiračné problémy či rakovinu.

Čo znamená inkubačná doba?

Inkubačný čas alebo jazykovo nevhodne inkubačná doba je obdobie od vstupu infekcie do organizmu po vypuknutie príznakov  choroby.  Počas inkubačnej doby dochádza k množeniu patologických mikroorganizmov a k naštartovaniu imunitných reakcií. V prípade koronavírusu je inkubačný čas 2 až 14 dní.

Čo je to epidémia?

Epidémia je náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva monitoruje počet nakazených pacientov v danej oblasti. Každý lekár, ktorý diagnostikuje nákazlivé ochorenie, má ohlasovaciu povinnosť voči Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Informácie o počte nakazených pacientov sú dôveryhodné len na základe vyhlásenia tohto úradu.

Ide o pandémiu?

Pandémia znamená rozsiahlu epidémiu, ktorá postihuje veľké skupiny ľudí na rozsiahlom území a na rôznych kontinentoch. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nerád používa tento výraz, ale dňa 12.marca 2020 vyhlásila pandémiu.

Aké preventívne opatrenia uplatňovať?

Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou a napadá horné a neskôr dolné dýchacie cesty. Najdôležitejším preventívnym opatrením je časté umývanie rúk, dezinfekcia alkoholovými prípravkami a časté vetranie miestností. Osoba s podozrením na nákazu musí ostať doma! Zvýšenú opatrnosť treba venovať chorým, ktorí mohli prísť do kontaktu s nakazenou osobou s 2019-nCoV.

Kto môže byť infikovaný?

Infikovaný môže byť každý,  kto sa vrátil z rizikových krajín ako Čína, Irán, Južná Kórea a Taliansko a to aj keď nevykazujú príznaky choroby. Takéto osoby by mali dodržať karanténu v domácom prostredí po dobu 14 dní.

Čo je to karanténa?

Karanténa je povinná izolácia ľudí alebo zvierat s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby.  Oficiálnu karanténu vyhlasuje Epidemiologické centrum. Osoba, ktorá bola v rizikovej oblasti alebo prišla do styku s takouto osobou môže absolvovať domácu karanténu. Po oznámení tejto skutočnosti všeobecnému lekárovi sa vystaví doklad o práceneschopnosti (PN), kde namiesto kódu diagnózy bude uvedená karanténa. Rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné na člena rodiny (OČR) u maloletého dieťaťa a to aj v prípade, že uňho ešte choroba neprepukla.

Všetky opatrenia smerujú k zabráneniu fyzického kontaktu medzi ľuďmi aby sa zastavilo šírenie nákazy populácie. Musíme si uvedomiť, že opatrenia, ktoré videli k zatvoreniu vysokých, stredných a niektorých základných škôl nesmieme vnímať ako „prázdniny”. Vyučovanie sa neuskutoční v priestoroch školy ale v domácnosti žiakov, prostredníctvom internetu. Žiak sa má zdržiavať doma a pripravovať sa na základe inštrukcií učiteľov, ktoré mu budú zasielané prostredníctvom Edupag-u. Úloha rodičov je, aby kontrolovali svoje deti, či sa zdržiavajú doma. Nevnímajte prosím vzniknutú situáciu ako extra voľno a neplánujte výlety alebo zájazdy do zahraničia.

Je našou spoločnou úlohou, aby sme zabránili šíreniu nákazy koronavírusom 2019-nCoV. Zatiaľ nevieme odhadnúť dopad tejto epidémie na našu spoločnosť, správajme sa preto zodpovedne!

 

 

Nový formulár SP na ošetrovné pre koronavírus