+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Koniec školského roka 2018/2019

Na konci školského roka 2018/19 vyjadrujeme poďakovanie a  uznanie za riadiacu a pedagogickú činnosť pani riaditeľke PhDr. Eve Siposovej. Po  3 desaťročiach  tvorivej činnosti, skvelej energie a správnych rozhodnutí z funkcie odchádza k 30.6. 2019. Želáme vám, pani riaditeľka, naďalej pevné zdravie,  aktívny dôchodok a všetko len to najlepšie.

1. júlom 2019 funkciu riaditeľky školy preberá PaedDr. Beata Miklósová. Novovymenovanej pani riaditeľke želáme dobrý štart, správne rozhodnutia a veľa osobných a pracovných úspechov pri riadení našej školy.