+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Rekonštrukcia soc. zariadení - zmluva o dielo