+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Rekonštrukcia soc. zariadení - zmluva o dielo