+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

KaranTéma – o on-line výučbe

4.apríla 2020 sa učitelia a žiaci našej školy zúčastnili virtuálneho workshopu s názvom KaranTéma, ktorý bol zameraný na riešenie otázok dištančného vyučovania.

Na workshope sa zúčastnili pedagógovia, žiaci, rodičia, psychológovia, IT-technici a coachi, ktorí spoločne hľadali odpovede na pálčivé otázky on-line vyučovania. Účastníci využívali metódu hackathonu.

Workshop absolvovalo 50 účastníkov z 90 zaregistrovaných. Vzniklo tak 5 pracovných skupín, ktoré riešili problematiku formy a metód on-line vyučovania a jeho súlad s pravidlami GDPR na základných a stredných školách, otázku systémových riešení na úrovni vedenia škôl a spôsoby dištančného vyučovania u marginalizovaných skupín, ako aj dopady krízy na psychiku jedincov.

Výstupom workshopu boli zaujímavé prezentácie riešení problematiky a odporúčania pre prax, ktoré Andrea Lelovics – koordinátorka projektu – tlmočila štátnej tajomníčke Monike Filip. Tá vyzvala tím KaranTémy, aby vo svojej práci pokračovali aj naďalej.