+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

KAM PO STREDNEJ?

Dobrý deň,

radi by sme Vás a Vašich študentov informovali, že v pondelok 27.4.2020 o 14:00 bude prebiehať virtuálny deň otvorených dverí s účasťou viac ako 30 fakúlt a vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky.

Keďže mnoho vysokých škôl akceptuje prihlášky na štúdium do konca apríla, pripravili sme pred týmto termínom online podujatie, kde si študenti budú môcť prezrieť jednotlivé VŠ a spýtať sa ich zástupcov na témy, ktoré ich zaujímajú.

Podujatie bude prebiehať na stránke: https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk, kde aktuálne pripravujeme jednotlivé prezentácie vysokých škôl a fakúlt.

Poskytnutie aktuálnych informácií študentom

Radi by sme Vás poprosili o preposlatie pozvánky (nižšie) Vašim študentom prostredníctvom Edupage alebo oznamu na webových, prípadne facebookových stránkach Vašej školy. V prípade potreby môžete na zviditeľnenie podujatia pre Vašich študentov na stránkach školy použiť aj banner virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý si môžete stiahnuť tu: link na banner >>

Ďakujeme za Vašu pomoc. Nasleduje spomínaná pozvánka pre študentov.

POZVÁNKA NA VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00.

Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

Webstránka, kde bude podujatie prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk
Dátum podujatia:  pondelok 27.4.2020 o 14:00

Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte:
https://www.facebook.com/events/331965841098147/

Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie)

 • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • University of New York in Prague
 • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
 • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
 • Strojnícka fakulta STU v Bratislave
 • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
 • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
 • Technická univerzita Košice
 • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
 • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
 • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Filozofická fakulta UCM v Trnave
 • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Zoznam budeme priebežne aktulizovať a dopĺňať.

Tešíme sa na vás na virtuálnom dni otvorených dverí v pondelok 27.4.2020 o 14:00 na stránke www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

Prajeme príjemný deň,

Filip Bais
Národné kariérne centrum
filip@nakac.sk