+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

EXPERT GENIALITY SHOW

30. 11. 2021 - 30. 11. 2021

Určené pre ročníky 1.; 2. a 3.

Organizátor:  Mgr. Lang Takács Anita