+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

„Az idén nem termett számunkra babér a versenyen.“

Az előbb idéztem Török Mária tanárnő szavait, aki az idén is benevezett a „Pislákoló mécses” vers- és prózamondó versenyre. A versenyen nagyon sok magyar alap- és középiskola képviseltette magát. Nagyon erős mezőny volt.

A versenyen iskolánkat Csető Rozália III. ZAA M osztályos képviselte. Kosztolányi Dezső Fürdés című novelláját adta elő. A választás nagyon aktuális volt annak ellenre, hogy Kosztolányi ezt a novelláját 1930-ban írta. A novella témája az apa és a fiú kapcsolatáról szól, a felnőttek elvárásáról gyermekeikkel szemben. A gyermek alárendeltsége és függése a szülőtől jól megmutatkozik a műben. Az apa és a fiú egymás iránti érzései adják a novella alapkonfliktusát. Ez talán a 21. századra is jellemző a magas elvárások, az önzetlen és feltétel nélküli szeretet hiánya és a konfliktus megoldási készség hiánya sok-sok családban még ma is hiányzik.

Igaz díjat nem nyertünk, de akik hallották Csető Rozália tolmácsolásában a novellát, akár a versenyen vagy a próbák alatt elgondolkozhattak és talán másként fognak viszonyulni szüleikhez. És már ezért megérte!