+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Projektek/ ERAZMUS+

ÚT AZ ÖNKÉNTESSÉGHEZ

aktív projekt

Ebben az iskolai évben egy új tanulási módszert vezetünk be a tanmenetbe, mégpedig a “teljeskörű közösségi szolgálat”. Ez a módszer leginkább a szakgyakorlaton belül lesz alkalmazva, melynek célja a a diák állampolgári tudatosságának a társadalom iránti felelősség készségének fejlesztése.

 

VISSZA AZ UNICEF PROGRAMHOZ – GYERMEKBARÁT ISKOLA 2020/2021

aktív projekt

BOLDOG ISKOLA

aktív projekt

A projekt leírása

Iskolánkban 2019 szeptemberében elindítottuk a Boldogságóra programot és megpályáztuk a „Boldog Iskola” címet. A Boldogságóra 10 hónapos programja a pozitív pszichológia tudományos kutatásaira épül. A kezdeményezés Bagdi Bella nevéhez fűződik, Prof. Dr. Bagdy Emőke fővédnökségével. 10 hónap, 10 gyakorlat. A projekt a második évfolyamban valósul meg a Pszichológiai pedagógia és szakmai kommunikáció tantárgy keretén belül. Konkrét segítséget kapunk, akár elkészített feladatlapokat, dalokat, meséket vagy gyakorlatokat.

A Boldogságóra 10 hónapos programja a pozitív pszichológia tudományos kutatásaira épül:
 • Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása
 • Október: Optimizmus gyakorlása
 • November: A társas kapcsolatok boldogító ereje
 • December: Boldogító jócselekedetek
 • Január: Célok kitűzése és elérése
 • Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
 • Március:  Apró örömök élvezete
 • Április:  Megbocsátás
 • Május: Egészséges életmód
 • Június: Fenntartható boldogság

Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása és a betegekkel és egymással való komunikáció javítása. A terv, havi 1 tanítási óra keretén belül – 1 feladat elvégzése egyes csoportokban. A feladatok játékosak, vidám hangvételűek, kreatív formába vannak öntve, melyek a havi boldogságfokozó témát boncolgatnak. A gyakorlat fejleszti a pozitív gondolkodást, tapasztalat útján való tanulást. A program célja nem az, hogy problémamentes életmodelt állítsunk a gyerekek elé. Segítséget adjunk diákjaink, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek hatékonyan megbirkózni a problémákkal, gyakorlatban tanulják meg megtartani és testi-lelki egészségüket. Egy-egy témánál egy hónapig időzünk, hogy a diákoknak legyen elegendő idejük saját tapasztalatokat gyűjteni és az új ismereteket beépíteni a mindennapjaikba.

ERAZMUS+

aktív projekt

Az Erazmus+ program támogatja az oktatást, a szakképzést. Magába foglalja a Comenius, Erasmus, Erasmus Mondus, Leonardo da Vinci (szakképzést) és  a Grundtvig programokat.

A projektban 10 harmadik osztályos diák vehet részt 2 szaktanárral. A projekt célja, hogy a diákok elmélyítsék a szakgyakorlaton szerzett ismereteiket a vérvétel terén, hogy ne csak a Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézetben használt vérvétel technikáját ismerjék meg (Vacutainer). A választott partneri iskola (Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek) technika alkalmazását sajátítsák el (Manovette).

Az új környezet ösztönözheti diákjainkat a továbbtanulásra, javítja kommunikációs készségeiket. A résztvevő diákok előreláthatólag jobban fognak tudni érvényesülni a munkaerőpiacon.

Feltételek:

 • a munkához való aktív hozzáállás és motiváció az egészségügyi intézményekben folyó szakoktatáson
 • jó tanulmányi előmenetel az Ápolástan alapjai szaktantárgyak keretein belül (1. és a 2. évfolyamban)
 • hátrányos szociális helyzet

A projekt vezetője: Mgr. Horváth Ildikó

A jelentkezési ívek leadásának határideje: 2016. szeptember 30.

További információkat és jelentkezési íveket a projekt vezetőjénél kapnak az érdeklődők.

Nemzeti Oktatási Mérési Intézet

aktív projekt

Elektronikus vizsgák

A  Nemzeti Oktatási Mérési Intézet – Pozsony iskolánkat a tanúsítvánnyal rendelkező iskolák közé sorolta. Diákjaink már második éve élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy a külső tudásfelmérő érettségi vizsgát elektronikus úton tegyék le.

Együttműködés az UNICEF–fel

aktív projekt

logo_unicef2013 – tól iskolánk bekapcsolódott az ENSZ – UNICEF gyermekbarát Iskola elnevezésű világszervezetének projektjébe, amely hosszú távon és rendszeresen segítséget nyújt a  gyermekeknek.

A „Gyermekbarát Iskola“ elnevezésű program alapjául az ENSZ a Gyermek Jogairól szóló Egyezménye szolgál. Az itt megfogalmazott követelmények értelmében képzi és nevel iaz iskolai közösséget és a szülőket. Ennek jelentős hozadéka a gyermek bekapcsolása az iskola működésébe. A program célja olyan iskolai légkör megteremtése, amelyben minden gyermek biztonságban, kellemesen érzi magát és önbizalomra tesz szert. A fő célja az, hogy a gyermek szívesen járjon iskolába.

Az együttműködés keretében a következő tevékenységeket valósítjuk meg: Karácsonyi képeslapok árusítása, Iskolák Afrikának, Kék Gomb hete, Beszélgetés az utazó nagykövettel.

Zöld iskola

aktív projekt

Iskolánk bekapcsolódott a Zöld iskola elnevezésű projektbe, amelynek keretében a diákok enviromentális tevékenységet fejtenek ki. Az iskola saját kúttal rendelkezik, ennek vizével öntözik a növényeket. A növényekről rendszeresen gondoskodnak, az iskola melletti zöldövezet állandóan bővül. A Dalkia vállalat anyagi támogatású projektjének köszönhetően gyógynövény kertecske is létesült. Az iskola részt vesz a „zöld gazdálkodás“– ról szóló iskolázásokon.

Életet az éveknek

a projekt sikeresen befejezve

A Dunaszerdahelyi Idősek Otthonában és Panziójában a projekt keretén belül különféle progamokat valósítunk meg az Idősek hónapja alkalmából.

A projekt célja a testmozgás fontosságának ismertetése, az időskori testmozgás támogatása, a közérzet javítására szolgáló egyszerű tornák elsajátítása.

Határon átívelő együttműködés

a projekt sikeresen befejezve

Iskolánk baráti kapcsolatot ápol a Soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolával, melynek keretében közös művelődési programok és kölcsönlátogatások megszervezésére kerül sor.
Az iskola népszerűsítése a sajtóban