+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Aktualitások

A Nagyszombat megyei önkormányzat kiírt pályázata iskoláknak – Hozzájárulásos költségvetés készítésére

Nagyszombat megyei önkormányzata a trencséni megye mintájára úgy döntött, hogy a megye hatáskörébe tartozó középiskolák részére elkülönít pénzeszközöket egy hozzájárulásos költségvetés finanszírozásához. Iskolánk diákjai a bevezető szemináriumon vettek részt, ahol játékosan megértették a hozzájárulásos költségvetés alapgondolatát, ami alapján saját költségvetési tervezetüket fogják kidolgozni.

Nagyszombat megye önkormányzata tekintettel a koronavírus járvánnyal kialakult helyzetre a 2019/2020-as iskolai évben a diákok Hozzájárulásos költségvetés megméretetését meszünteti. A megértést köszönik!

 

2.ZAB 1.PSS_

Móda zdravoťákov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KORONAVÍRUSRÓL RÖVIDEN

A kialakult járványügyi helyzet miatt röviden, korrekt módon tájékoztatni kívánjuk diákjainkat és szüleiket a koronavírusról, a megelőző intézkedések értelmezéséről és az egyén felelősségteljes hozzáállásáról a vírus terjedésének megakadályozása céljából.

Tovább →

DIÁKOK FIGYELEM!

Kedves Diákok!

A hagyományos tanítás felfüggesztése nem szünetet jelent! Figyeljétek az edupage-t ill. a többi elektronikus elérhetőségeket, ahol kapjátok tanáraitoktól a feladatokat, amiket meg kell oldani, kidolgozni és megtanulni. Mellőzzétek a plázákat, kavézókat és egyébb zárt helyeket, ahol sok ember megfordul. Mindenkit kérek, ne pánikokjunk, inkább viselkedjünk felelőségteljesen.

 

ÉRTESÍTÉS

Nagyszombat Megye Önkormányzata megelőzési intézkedése alapján, amely a koronavírus terjedésének megakadályozása  érdekében történik, iskolánk zárva lesz 2020. március 10- től – 13-ig.

Ez idő alatt az iskola termeit átfertőtlenítik. Pénteken a megye az aktuális járványügyi helyzetet átértékelve határoz a további lépésekről.

Egészségügyi asszisztensek átiskolázása

Az iskola vezetősége értesíti az érdeklődőket, hogy ismét indít átképzést azok részére, akik 2013 előtt fejezték be az egészségügyi középiskolát,

2020. 3. 23-tól – április 3-ig.

Az átképzés 2020. március 23-án kezdődik teoretikus órával az iskola épületében 8 órától.

Az átképzés a 2017-es  egészségügyi minisztérium márciusi kiáltványa alapján történik és a bővített hatáskörök értelmében és nem pedig a praktikus nővérekké való átképzést jelenti.

ZÁMER

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van.

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len “zriaďovateľ’) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja” je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. Tovább →