+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Aktualitások

Tisztelet emlékének!

2020. június 11-én Mgr. Jaroslav Budz, tanár tragikus körülmények közt hunyt el, közfeladait ellátva. Hős lett, pedig nem akart az lenni, csak a kötelességét teljesítette. Becsülete diktálta, hogy azt tegye, amit tett.  Védelmezte, óvta diákjait és kolléganőjét a merénylőtől. Tettét nagyra értékeljük. Olyan ember volt, aki értékrendjében az emberi élet volt a legdrágább. Ez szerint élt és cselekedett mindig, és most is.

Egyperces néma csenddel tisztelegjünk emlékének!

 

 

Értesítés – felvételi eredmények az első osztályokban a 2020/21-es iskolai évben

Az iskola igazgatósága értesíti a betöltött és szabad helyek számát az első évfolyamba a 2020/21 – es iskolai évben praktikus nővér és szanitár (segédápoló) tanulmányi szakon:

praktikus nővér:            100%-os betöltöttség  –  Ø szabad hely.

szanitár (segédápoló):   8 szabad hely vár betöltésre a felvételik 2. fordulóján.

 

A felvételiző diákok névsora a 2020/2021-es iskolai évre

A  JELENTKEZŐ DIÁKOK NÉVSORA PRAKTIKUS NŐVÉRI SZAKRA

– MAGYAR OSZTÁLYBA

A jelentkezők határozat formájában, postai úton lettek értesítve a felvételéről, illetve felvételi kérelmük elutasításáról.

 

 

A  JELENTKEZŐ DIÁKOK NÉVSORA PRAKTIKUS NŐVÉRI SZAKRA

– SZLOVÁK OSZTÁLYBA

 

A  JELENTKEZŐ DIÁKOK NÉVSORA SZANITÁR (SEGÉDÁPOLÓ) SZAKRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALLAGÁS 2020

Kedves végzős diákok!

Talán még nem értitek mi volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek értelme. Mi volt az értelme a sok tanulásnak, próbatételnek és kihívásnak. Nem baj, ha így érzitek. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjétek iskolátok – a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola szerepét az életetekben, az itt megkapott műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét, és a nehéz idők mondanivalóját. A kérésem csupán ennyi:

 

 

“És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz – és érdemes élned.„

 

 

A Ti utatok, melyre négy évvel ezelőtt léptetek lassan valóban véget ér. Minden ballagás ünnepnap az iskolánk életében, de a mai egy történelmi pillanat. Ilyen még nem volt, hogy egy diák szótlanul hagyta volna el az iskoláját, diáktársait, tanárait.  Eltörpülnek a külsőségek, helyettük eddig teljesen hétköznapinak vett dolgok kapnak igazi értéket. Milyen jó is lenne, ha most kéz a kézben énekelve bejárhatnátok az iskolát, ha minden tanárral kezet foghatnátok, ha diáktársaitoknak ott hagyhatnátok pár kedves gondolatot, és viszonzásul sok szerencsét  kívánnának az érettségi vizsgákhoz. Ha ezek a nehéz napok helyett az iskolában, gyakorlaton lehettetek volna. De jó lett volna inkább izgulni egy dolgozat, vagy felelet előtt, mintsemhogy két méter válasszon el minket személytelenül, kötelezően… de a sors felett nincs hatalmunk.

Tanévünk legnagyobb ünnepén – a ballagáson, nagy tisztelettel és szeretettel köszönteném most végzős tanulóinkat, osztályfőnököket, tanárokat, a gyermekeikre joggal büszke szülőket és minden kedves iskolabarátot…de az idén minden más…

De tudjátok, MI MINDIG MEGATALÁLJUK AZ UTAT HOZZÁTOK! Ha nem is a tervezzetek szerint, legalább így virtuálisan fogadjátok szeretettel tanáraitok jókívánságait, diáktársaitok figyelmességét és ne feledjétek:

A Te szakmádnál szebb talán nincs is !

–          biztosítsd a fényt az újszülöttnek,

–          reményt a betegnek,

–          méltóságos távozást a haldoklónak!

Sok szeretettel

 PaedDr. Miklós Beáta – igazgatónő,

a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola

 tanári kara és alkalmazotjai.

 

 

Érettségizők figyelem!

A szóbeli érettségikre május 25-e és június 13-a között kerül sor az ország több mint 600 középiskolájában – erről Branislav Gröhling  oktatásügyi miniszter tájékoztatott tegnap. Ez azonban nem érinti egyformán az ország több mint 40 ezer végzősét.

A minisztérium úgy döntött, idén minden diáknak az adott tantárgyból az év végi jegyei átlaga határozza meg a végső osztályzatot. Az utolsó két tanév félévi jegyei is beszámítanak az átlagba. Az 1,5-ös, a 2,5-ös, a 3,5-ös és a 4,5-ös átlag lefelé kerekítődik.

A végső jegyről május 12-ig kell értesíteni a diákokat, három napjuk lesz eldönteni, megelégednek-e a jegyükkel. Ha elégedetlenek és inkább javítanának, akkor május 15-ig értesíteniük kell az iskolát.

Szintén május 7-ig kapnak határidőt a diákok arra, hogy eldöntsék, szeretnének-e érettségizni a szabadon választott tantárgyakból. Ha úgy döntenek, a körülményekre való tekintettel inkább csak a kötelező tárgyakat szeretnék az érettségi bizonyítványukban tudni, szintén írásban kell értesíteniük az iskolát.Ha ezt nem teszik, a Közegészségügyi Hivatal által meghatározott, szigorú óvintézkedések mellett vizsgáznak.

A javasolt jegyekkel elégedetlen diákok akár egy videókonferencia keretei között is leérettségizhetnek, ha erre adottak a körülmények. Fontos, hogy a végzősöknek maximum két nap alatt az összes tárgyból le kell érettségizniük, de a lehető legjobb az lenne, ha egy nap alatt letudnák a vizsgákat.

Ha nem megoldható az interneten keresztül történő vizsgáztatás, a Közegészségügyi Hivatal útmutatója szerint kell megtartani az érettségit. Ennek értelmében kötelező lesz a szájmaszk viselése, a kétméteres távolság betartása, a rendszeres fertőtlenítés és szellőztetés, valamint a lázmérés.

Azt, hogy pontosan mely tantárgyak értékeléseit fogják beleszámítani a végső jegybe, az igazgatók határozzák meg május 7-ig. Így tehát előfordulhat, hogy az angol nyelvből ajánlott végső jegybe beleszámítják a szemináriumra, valamint a konverzációs órákra kapott jegyeket is.

A nyolcosztályos gimnáziumok esetében szintén az utolsó négy év jegyeit veszik figyelembe, beleszámolva az utolsó két év félévi osztályzatait is.

A tavalyi iskolaévre vonatkozó pótérettségik szóbeli részére is május 25. és június 13. között kerül sor, míg az írásbelit és a központi részt szeptember 3. és 8. között írják.

A vizsgáztató bizottságok tagjainak névsora május 7-ig tisztázódik. A bizottsági elnöknek április 29-ig kell értesítenie az igazgatót, egyetért-e a kinevezésével. Ha például kora miatt a rizikós csoportba tartozik, kérheti, hogy felmentsék a kötelezettség alól.

Legfontosabb határidők

Május 7.: – a végzősöknek befejeződik a tanév, az iskola kiállítja a bizonyítványaikat;
– eddig értesíthetik a diákok az iskolát arról, hogy kívánnak-e érettségizni a szabadon választott tárgyakból;
– eddig kell véglegesíteni az érettségi tételeket.

Május 12-ig kell értesíteni a diákokat a javasolt végső osztályzatról.

Május 15-ig kell értesíteni az iskolát, ha a diák javítana a jegyén.

Május 19-ig kell meghatározni az érettségik pontos dátumát, amelyre május 25. és június 13. között kerül sor.

Június 30-ig a középiskoláknak ki kell adni az év végi és az érettségi bizonyítványt.

 

MERRE A KÖZÉPSULI UTÁN?

Dobrý deň,

radi by sme Vás a Vašich študentov informovali, že v pondelok 27.4.2020 o 14:00 bude prebiehať virtuálny deň otvorených dverí s účasťou viac ako 30 fakúlt a vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky.

Keďže mnoho vysokých škôl akceptuje prihlášky na štúdium do konca apríla, pripravili sme pred týmto termínom online podujatie, kde si študenti budú môcť prezrieť jednotlivé VŠ a spýtať sa ich zástupcov na témy, ktoré ich zaujímajú.

Podujatie bude prebiehať na stránke: https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk, kde aktuálne pripravujeme jednotlivé prezentácie vysokých škôl a fakúlt.

Poskytnutie aktuálnych informácií študentom

Radi by sme Vás poprosili o preposlatie pozvánky (nižšie) Vašim študentom prostredníctvom Edupage alebo oznamu na webových, prípadne facebookových stránkach Vašej školy. V prípade potreby môžete na zviditeľnenie podujatia pre Vašich študentov na stránkach školy použiť aj banner virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý si môžete stiahnuť tu: link na banner >>

Ďakujeme za Vašu pomoc. Nasleduje spomínaná pozvánka pre študentov.

POZVÁNKA NA VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00.

Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

Webstránka, kde bude podujatie prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk
Dátum podujatia:  pondelok 27.4.2020 o 14:00

Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte:
https://www.facebook.com/events/331965841098147/

Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie)

 • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • University of New York in Prague
 • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
 • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
 • Strojnícka fakulta STU v Bratislave
 • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
 • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
 • Technická univerzita Košice
 • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
 • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
 • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Filozofická fakulta UCM v Trnave
 • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Zoznam budeme priebežne aktulizovať a dopĺňať.

Tešíme sa na vás na virtuálnom dni otvorených dverí v pondelok 27.4.2020 o 14:00 na stránke www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

Prajeme príjemný deň,

Filip Bais
Národné kariérne centrum
filip@nakac.sk