+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Súťaž – Poskytovanie prvej pomoci 2015