+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Materiálno – technické zabezpečenie odborného vzdelávania pre odbor masér