+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Materiálno – technické zabezpečenie odborného vzdelávania pre odbor masér