+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI (6/2016)