+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Česť jeho pamiatke!

„Dňa 11. 6. 2020 pri výkone verejnej služby tragicky zahynul učiteľ Mgr. Jaroslav Budz.
Nechcel byť hrdina, iba si plnil svoju povinnosť. Jeho česť ho priviedla k tomu, že sa hrdinom stal. Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne. Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu človeku, ktorý si ctil hodnoty a v ich duchu aj konal. Prosím v tejto chvíli o minútu ticha.“

Slovenská komora učiteľov