+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Prvé kroky na EDUPAGE

Naša škola používa aplikáciu a program EduPage ako informačný systém. Manuál Vám bude nápomocný pri práci s Edupage. Bližšie informácie Vám poskytujú triedni učitelia.

Vaše prvé kroky 

Oznam – otvorenie školského roku

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 sa otvorenie školského roku 2020/2021 riadi podľa osobitných pravidiel.

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy – EK v Dunajskej Strede nariaďuje dodržiavať nasledovné pokyny:

 • do školy vstupuje žiak len za predpokladu, že nemá horúčku, kašeľ a iné prejavy ochorenia dýchacích ciest
 • žiak odovzdá vyplnený dotazník a čestné prehlásenie triednemu učiteľovi (u žiaka, ktorý nedovŕšil 18. rokov podpisuje dokumenty rodič, žiak nad 18. rokov podpíše dokumenty sám)
 • v budove školy sa zdržiavajú LEN žiaci
 • v budove školy je povinné nosenie ochranného rúška, ktoré prekrýva ústa aj nos
 • prísne sa dodržiava pravidlo R – O – R (rúško – odstup – ruky)
 • žiaci prichádzajú do školy podľa nasledujúceho harmonogramu:
 1. ročník – o 9.00 pred hlavným chodom školy s dodržaním R – O – R; so žiakom môže byť prítomný 1 zákonný zástupca
 2. ročník – o 10.00 podľa pokynov triedneho učiteľa
 3. ročník – o 10.30 podľa pokynov triedneho učiteľa
 4. ročník – o 11.00 podľa pokynov triedneho učiteľa

Pomaturitné kvalifikačné štúdium 2. ročné a Sanitár večerné štúdium ročné – o 13.00 pred hlavným chodom školy s dodržaním  R – O – R.

 

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy – EK v Dunajskej Strede ďakuje za spoluprácu a trpezlivosť.

Dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať:

17126

17088

Trošku inak o začiatku školského roka

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie. 

Momentálne naša škola  nachádza v  zelenej fáze, čo predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. V tejto fáze nás sa týkajú nasledovné opatrenia:

zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-sme-pripraveni/

Aktualizácia, dňa 19.8.2020.

 

 

 

 

 

 

Začiatok školského roka

Milí žiaci!

Čoskoro uplynú dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať novú silu, pomocou ktorej sa môžete ponoriť do úloh, ktoré Vám nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

Školský rok, ktorého brány teraz otvárame, naozaj prináša do Vášho života niektoré zmeny. Čakajú Vás okrem nových predmetov bohaté možnosti záujmových krúžkov a celý rad školských aktivít, súťaží, projektov a nových metód vyučovania a učenia sa.

 

Otvorenie školského roku:

2.septembra 2020 o 9,00 hod.

 

Dresscode žiakov na slávnostnom otvorení šk.roku: biela blúzka s golierom, školská kravata (dostanete na slávnostnom otvorení šk. roku), čierna sukňa alebo nohavice.

Ďalšie informácie:

 • od septembra bude k dispozícii žiakom školský bufet
 • počas letných prázdnin je pre verejnosť k dispozícii sekretárka riaditeľky školy vždy v pondelok – piatok od 8.00 do 12.00 hod.

Kontakt:

webová stránka školy- www.szsds.sk

Tel. číslo školy 031/ 552 26 50

Verím, že sa Vám bude dariť a prajem Vám veľa úspechov.

PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka školy

 

 

Česť jeho pamiatke!

„Dňa 11. 6. 2020 pri výkone verejnej služby tragicky zahynul učiteľ Mgr. Jaroslav Budz.
Nechcel byť hrdina, iba si plnil svoju povinnosť. Jeho česť ho priviedla k tomu, že sa hrdinom stal. Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne. Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu človeku, ktorý si ctil hodnoty a v ich duchu aj konal. Prosím v tejto chvíli o minútu ticha.“

Slovenská komora učiteľov

Oznam – prijímacie konanie do prvého ročníka na šk. rok 2020/21

Riaditeľstvo SZŠ – EK oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v šk. roku 2020/21 na odbory praktická sestra a sanitár:

Praktická sestra:    100%-ná obsadenosť –  Ø voľných miest.

Sanitár:                   8 voľných miest na 2. kolo prijímacích skúšok.

 

Zoznam uchádzačov na štúdium v šk.r. 2020/21

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA

S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí bol každému uchádzačovi zaslané poštou.

 

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA

S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

 

ZOZNAM UCHÁDZAČOV  O UČEBNÝ ODBOR SANITÁR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlúčka 2020

Kedves végzős diákok!

Talán még nem értitek mi volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek értelme. Mi volt az értelme a sok tanulásnak, próbatételnek és kihívásnak. Nem baj, ha így érzitek. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjétek iskolátok – a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola szerepét az életetekben, az itt megkapott műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét, és a nehéz idők mondanivalóját. A kérésem csupán ennyi:

 

 

“És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz – és érdemes élned.„

 

 

A Ti utatok, melyre négy évvel ezelőtt léptetek lassan valóban véget ér. Minden ballagás ünnepnap az iskolánk életében, de a mai egy történelmi pillanat. Ilyen még nem volt, hogy egy diák szótlanul hagyta volna el az iskoláját, diáktársait, tanárait.  Eltörpülnek a külsőségek, helyettük eddig teljesen hétköznapinak vett dolgok kapnak igazi értéket. Milyen jó is lenne, ha most kéz a kézben énekelve bejárhatnátok az iskolát, ha minden tanárral kezet foghatnátok, ha diáktársaitoknak ott hagyhatnátok pár kedves gondolatot, és viszonzásul sok szerencsét  kívánnának az érettségi vizsgákhoz. Ha ezek a nehéz napok helyett az iskolában, gyakorlaton lehettetek volna. De jó lett volna inkább izgulni egy dolgozat, vagy felelet előtt, mintsemhogy két méter válasszon el minket személytelenül, kötelezően… de a sors felett nincs hatalmunk.

Tanévünk legnagyobb ünnepén – a ballagáson, nagy tisztelettel és szeretettel köszönteném most végzős tanulóinkat, osztályfőnököket, tanárokat, a gyermekeikre joggal büszke szülőket és minden kedves iskolabarátot…de az idén minden más…

De tudjátok, MI MINDIG MEGATALÁLJUK AZ UTAT HOZZÁTOK! Ha nem is a tervezzetek szerint, legalább így virtuálisan fogadjátok szeretettel tanáraitok jókívánságait, diáktársaitok figyelmességét és ne feledjétek:

A Te szakmádnál szebb talán nincs is !

–          biztosítsd a fényt az újszülöttnek,

–          reményt a betegnek,

–          méltóságos távozást a haldoklónak!

Sok szeretettel

 PaedDr. Miklós Beáta – igazgatónő,

a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola

 tanári kara és alkalmazotjai.