+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Hodnotenie našej školy

SZŠ patria medzi najlepšie odborné školy na Slovensku.

Možno vám príde takéto konštatovanie úplne prirodzené, veď ktoré iné by mali byť lepšie. Zdravotnícke školy predsa pripravujú svojich absolventov pre prácu s chorými ľuďmi a tí musia mať svoju kvalitu. Ak aj niekto o tom pochyboval nové hodnotenie INEKO potvrdzuje, že zdravotnícke školy jednoznačne patria medzi to najlepšie čo v republike máme. V prvej TOP dvadsiatke z viac ako 480-tich stredných odborných škôl na Slovensku je päť zdravotiek. Naša škola skončila dvanásta. Kritériá nezávislého hodnotenia sú komplexné – nájdete ich na stránke INEKO .

Dôležité je pripomenúť, že na Slovensku je len tridsať SZŠ a väčšina z nich obhájila popredné miesta v rámci kraja.

Zdroj:

SZŠ patria medzi najlepšie odborné školy na Slovensku.

Vianočný pozdrav

PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV VÁM

praje

vedenie školy a učiteľský zbor.

 

 

Oznam – prijímacie konanie do prvého ročníka na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy –  Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda – Dunaszerdahely oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v šk.r. 2021/22 na odbor 5361M  praktická sestra

Praktická sestra 5361M trieda s vjm        17 voľných miest

Praktická sestra 5361M trieda s vjs            8 voľných miest

  1. kolo prijímacích skúšok sa koná 22.6.2021.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 031/552 26 50

Termín preškolenia

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať

7.– 18. júna 2021.

Preškolenia začína 7. júna  2021 teoretickou hodinou v budove škole o 8:00 hod.

Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Prihlášky je potrebné poslať  na e-mail: sekretariatszsds@zupa-tt.sk.

Ďalšie informácie: 031/ 5522650

Prihláška:

https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/tlaciva-tlaciva-2/