+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

PO­ZVÁN­KA NA RO­DI­ČOV­SKÉ ZDRU­ŽE­NIE

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v piatok 14. 10. 2022 o 14:00 hod, v triedach našej školy.

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy

 

ŠKOLA VOLÁ…

S radosťou oznamujeme našim žiakom, rodičom a priateľom školy, že slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa bude konať dňa 5. septembra 2022 o 9.00 hod na školskom dvore.

Školy, ktoré menia svet

Naša škola sa zapojila do programu pre profesionálny rozvoj pedagógov a rozvoj občianskych a životných schopností a zručností  žiakov s názvom „Školy, ktoré menia svet.“
Koordinátorkou projektu je Mgr. Anita Malíková.
https://skolyktoremeniasvet.sk/

OZNAM – – prijímacie konanie do prvého ročníka na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy –  Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda – Dunaszerdahely oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v školskom roku 2022/23 na odbor 5356 M zdravotnícky asistent.

Zdravotnícky asistent 5356M trieda s vjm   –     1 voľných miest. 2. kolo prijímacích skúšok sa koná 22.6.2022. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 031/552 26 50.