+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu pod vedením diplomovanej sestry alebo sestry Bc.,
 • plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc
 • vykonávať administratívne práce a viesť zdravotnícku dokumentáciu,
 • ovládať prácu s počítačom a IKT
 • ovládať aspoň jeden cudzí jazyk na vyššej konverzačnej úrovni.

Po skončení SZŠ majú absolventi nasledovné možnosti ďaľšieho štúdia:

I. Nadstavbové štúdium:

 • diplomovaná všeobecná sestra
 • diplomovaná pôrodná asistentka
 • diplomovaná psychiatrická sestra
 • diplomovaná dentálna hygienička
 • diplomovaná detská sestra
 • diplomovaná kozmetologická sestra
 • diplomovaná operačná sestra

II. Univerzitné štúdium:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
 • LF UK Bratislava
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
 • Šafárikova univerzita Košice, odbor ošetrovateľstvo
 • Pedagogická fakulta UFK, Nitra (odbory podľa výberu)
 • Jeseniova univerzita v Martine, odbor ošetrovateľstvo

daľšie štúdiá nadstavbové alebo univerzitné podľa záujmu.

International Education Society (IES)


alt

Viac info o certifikáte IES nájdete tu.