+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Jazykové súťaže a olympiády

Súťaž „Pislákoló mécses“

Jazykové súťaže a olympiády

Žiaci našej školy Rozália Csető (1. ZAA M), Ádám Csollár (2. ZAA M), Erzsébet Berecz (2. ZAA M), a Angelika Tóthová sa zúčastnili na súťaži „Pislákoló mécses“, ktorú organizovalo občianske združenie Gábriel. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Marianum – cirkevnej ZŠ a Gymnázia v Komárne. Naši žiaci sa pred porotou dobre prezentovali, A. Tóthová z 3. ZAA M triedy v kategórii próza obsadila 2. miesto. Blahoželáme jej k dobrému výsledku. Na súťaži ale vyhrali všetci , lebo ich obohatila o krásne literárne diela a zážitky.

Pekná maďarská reč

Jazykové súťaže a olympiády

Súťaž Pekná maďarská reč je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami.

Čítať ďalej →

Druhé miesto v semifinále

Jazykové súťaže a olympiády

Angelika Tóth, žiačka III. ZAA M triedy sa zúčastnila v semifinále –  Súťaž v prednese poézie, prózy, spievaných básní a divadiel poézie Mihálya Tompu. Postúpila do celoštátneho kola v kategórii próza, nakoľko bola zaradená do strieborného pásma (to je druhé miesto). Celoštátnu recitačnú súťaž  usporiadajú  28-30. apríla 2016 v Rimavskej Sobote.

Angelika, držíme Vám palce!