+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Krajské kolo v poskytovaní prvej pomoci

Dňa 22. marca 2016 v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave sa konala  krajská súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Zúčastnilo sa jej 10 škôl zo západného Slovenska. 

Našu školu reprezentovali žiačky  Eszter Kardosová  (III. ZAA M), Loreta Szekérová (III. ZAC S)  a  Krisztína Ötvösová (III. ZAB M). Trojčlenné družstvo vyhrala zaslúžené 3. miesto. Teraz ich čaká celoslovenská súťaž SZŠ s medzinárodnou účasťou v poskytovaní prvej pomoci, ktorej vyhlasovateľom a spoluorganizátorom je AS SZŠ a SZŠ v Dunajskej Strede.  Držíme Vám palce!