+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

„Takto treba recitovať Attilu Józsefa!“

Táto veta odznela z úst predsedu poroty na súťaž „Plápolajúca sviečka“, ktorú organizuje Občianske združenie Gabriel, keď hodnotil prednes Angeliky Tóthovej, ktorá v kategórií prednes básní sa umiestnila na 1. mieste.

Na našej škole je už tradíciou, že sa zúčastníme tejto súťaži. Toho roku našu školu reprezentovali Eva Csizmadiaová z 1. ZAA M triedy a Angelika Tóthová zo 4. ZAA M triedy.

Účastníkom a pani profesorke Mgr. Tör˜ökovej gratulujeme!