+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Študijné a učebné odbory

Denné štúdium

Číslo odboru Názov odboru
5361 M PRAKTICKÁ SESTRA

odbor otvorený

Večerné externé štúdium

Číslo odboru Názov odboru
5361 N PRAKTICKÁ SESTRA

odbor otvorený
5371 H SANITÁR

odbor otvorený