+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Študijné a učebné odbory

 

Študijné odbory

 

Číslo odboru Názov odboru Odbory otvorené v školskom roku 2018/2019
5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

  • denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
odbor otvorený
5356 N ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

  • denné 2-ročné pomaturitné, kvalifikačné štúdium                       pre absolventov strednej školy s maturitou
odbor otvorený
5356 N ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

  • externé 2-ročné pomaturitné, kvalifikačné štúdium                    pre absolventov strednej školy s maturitou
odbor otvorený

 

Učebný odbor

 

Číslo odboru Názov odboru Odbory otvorené v  školskom roku 2018/2019
5371 H  SANITÁR

  • externé 1-ročné štúdium pre absolventov SŠ s maturitou alebo bez maturity (s výučným listom)

odbor otvorený
NOVINKA SANITÁR

  • denné 3-ročné štúdium pre absolventov základnej školy