+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Rada rodičov pri Strednej zdravotníckej škole – EK v Dunajskej Strede

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia spomedzi rodičov našich žiakov. V tejto rubrike môžete sledovať ich oznamy, návrhy, rozpočet RZ.

 

Meno zák. zástupcu Zastúpenie triedy Funkcia
Bors Renáta, Lehnice I. ZAA M
Zónová Marta, Vydrany I. ZAB S
 Marczell Katalin, Dolný Štál II. ZAA M
 Szokol Edit, Okoč II. ZAB
 Némethová Silvia, Dunajská Streda III. ZAA M
 Godó Tomáš, Jahodná pri Dunaji III. ZAB S
Kántor Mónika, Jurová IV. ZAA M
Feketeová Henrieta, Dunajská Streda IV. ZAB S
Lukács Ján, Okoč II. SA