Prijímacie a maturitné skúšky


Maturitné skúšky:

EČ a PFIČ MS 2014
18.3.2014 – SJL, SJSL
19.3.2014 – ANJ, NEJ
21.3.2014 – MJL

Praktická časť maturitnej skúšky

12.-16.5.2014

Ústna časť maturitnej skúšky

19.-23.5.2014

 

Kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium nájdete TU
 

Rozvrh hodín


Žiacka knižka


Sieť študijných odborov


Prijímacie a maturitné skúšky