Termín prijímacích skúšok na denné štúdium ZA :

11.5.2015 - 1. termín

14.5.2015 - 2. termín

 

Termín maturitných skúšok EČ a PFIČ:

17.3.2015 - SJL, SJSL

18.3.2015 - ANJ, NEJ

20.3.2015 - MJL

 

Praktické maturitné skúšky:

11. - 14.5.2015

 

Ústna časť maturitných skúšok:

25.-28.5.2015

 

Rozvrh hodín


Žiacka knižka


Sieť študijných odborov


Prijímacie a maturitné skúšky