2020-02-2-banner-sk
+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

PO­ZVÁN­KA NA RO­DI­ČOV­SKÉ ZDRU­ŽE­NIE

szuloi_ertekezlet2

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v piatok 25. 10. 2019 o 14:30 hod, v triedach našej školy.

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy