+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

OZNAM

info

Vedenie školy oznamuje, že plánované preškolenie zdrav. asistentov v súlade s vyhláškou MZ SR č. 28/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov sa koná podľa plánu

      v termíne :12.6. – 23.6.2017

1. teoretická vyučovacia hodina bude v odbornej učebne SZŠ-EK, Športová 349/34, Dunajská Streda, od 7:55 hod.