+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

OZNAM

info

Vedenie školy oznamuje, že plánované preškolenie zdrav. asistentov v súlade s vyhláškou MZ SR č. 28/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov sa koná podľa plánu

v termíne : 19.2. – 3.3.2018.

Vyučovanie sa uskutoční v dňoch:

19.2.2018;  21.2.2018;  23.2.2018;  26.2.2018;  28.2.2018  a  2.3.2018.

Konkrétne informácie Vám poskytne kontaktná osoba!

Prihláška na www.szsds.sk – Prihláška na preškolenie

Cena preškolenia: 100 Eur

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Fenešová

Kontakt: +421 (0)31 552 26 50; +421 (0)31 5522568 ; info@szsds.sk.

1. teoretická vyučovacia  hodina bude v odbornej učebni SZŠ-EK, Športová 349/34, Dunajská Streda, od 7:55 hod.