+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Novinky v projekte Erasmus+

19113312_10155295700002319_1343815898_n

V termíne od 27.05. do 09.06.2017 sa uskutočnila 14- dňová mobilita v odbornej príprave a vzdelávaní v rámci projektu Erasmus+. Projekt má názov „Čo nového u susedov? – praktické skúsenosti zdravotníckeho asistenta s odberom biologického materiálu v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike, osvojenie si nových prístupov pri starostlivosti o pacienta“.

Vybraní účastníci mali možnosť vykonávať odbornú klinickú prax na internom a chirurgickom oddelení nemocnice vo Frýdku-Místku. Partnerská organizácia Střední zdravotnická škola, príspevková organizácia tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek.

Žiaci si osvojili nové prístupy pri starostlivosti o pacienta a získali praktické skúsenosti s odberom biologického materiálu v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike s dôrazom na odber venóznej krvi s odberovým systémom Manovette. Partnerská organizácia zabezpečila aj odbornú prednášku o odberovom systéme Manovette, kde získali žiaci základné vedomosti a zručnosti o problematike, ktoré potom zúročovali na odbornej praxi. Žiaci mali možnosť navštíviť aj Hospic Frýdek-Místek p.o., kde absolvovali odbornú exkurziu. Nemocnica vo Frýdku-Místku, príspevková organizácia a Střední zdravotnická škola zorganizovali pre účastníkov mobility spoločné stretnutie, kde v rámci získavania spätnej väzby diskutovali jednotlivé strany o priebehu praxe na internom a chirurgickom oddelení, o dojmoch žiakov z nového prostredia a o kvalite získaných vedomostí, zručností a skúseností. Stretnutie hodnotili žiaci aj partnerské organizácie ako veľmi pozitívnu skúsenosť a priestor na komunikáciu.

Okrem podnetných skúseností v nemocnici si účastníci mobility odnesú aj príjemné zážitky zo sprievodných programov. Každé poobedie navštevovali žiaci rôzne pamiatky a prírodné krásy Moravsko-sliezskeho kraja. Návšteva pamiatok vo Frýdku-Místku, výlet do Frenštátu pod Radhošťem a do Štramberku, program Včelárskeho areálu v Chlebovicích a Hukvaldy sú len krátkym zhrnutím bohatého programu, ktorý ponúka tento nádherný región.

Po absolvovaní mobility sa žiaci venujú príprave informačnej nástenky a spracovávaniu portfólia o mobilite v odbornom vzdelávaní a príprave.