+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  1. Budova školy sa otvára o 6:30 hod, a zatvára sa o 20:00 hod.
  2. Organizácia vyučovania a prestávok:
1. hodina 7:55 8:40
2. hodina 8:45 9:30
3. hodina 9:50 10:35
4. hodina 10:40 11:25
5. hodina 11:30 12:15
Obed 12:15 13:00
6. hodina 13:00 13:45
7. hodina 13:50 14:35
8. hodina 14:40 15:25
9. hodina 15:30 16:15
10. hodina 16:20 17:05
11. hodina 17:10 17:55

Obed pre žiakov zabezpečí Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM,  Námestie. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda,  kontakt: 0911/748 403.  Cena obedu 1, 39 Eur.

3. Krúžková činnosť – ponuka

   
 Recitačný krúžok maďarského jazyka  Mgr. Mária Töröková
 Turisticko-cyklisticko ekologický krúžok  Mgr. Katarína Szabó
 Krúžok biológie  Mgr. Barnabás Bindics
 Informatika I.  Mgr. Attila Kollár
 Informatika II.  Mgr. Krisztián Bugár
 Krúžok matematiky a fyziky  Mgr. Krisztián Bugár
 Krúžok chémie  Mgr. Attila Kollár
 Krúžok prvej pomoci  MUDr. Viola Morvaiová
 Príprava na maturitu pre 4. ročník  MUDr. Viola Morvaiová
 Ročníkový seminár  Mgr. Gabriela Feketeová
 Maturitný seminár  Mgr. Terézia Vasmeraová
 Športové hry  Mgr. Andrea Hegedűsová