+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Kam ísť ďalej s odborom zdravotnícky asistent

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onedlho sa uzatvára termín odovzdania prihlášok na univerzity a vysoké školy. Študenti končiacich ročníkov, ktorí v sebe cítia potenciál a záujem o ďalšie štúdium už riešia otázku podávania si prihlášok. Nie je to inak ani na našej strednej zdravotníckej škole.

Pre študentov, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium škola 19. januára 2018 zorganizovala stretnutie s bývalými úspešnými absolventmi školy. Bývalí študenti ako terajší lekár, fyzioterapeut, pôrodný asistent a zdravotnícky manager sprostredkovali študentom svoju cestu k profesionálnemu úspechu a uplatneniu sa. Za každou životnou cestou zaznieval význam vzdelávania a učenia sa.

Po stretnutí s bývalými absolventmi nasledovala prezentácia Zdravotníckej univerzity, pobočka v Nových Zámkoch. Predstavitelia univerzity propagovali kombinovanú formu ďalšieho štúdia v odbore ošetrovateľstvo.

Študenti SZŠ z odboru zdravotnícky asistent nachádzajú svoje uplatnenie v rámci Slovenska, ale aj mimo našich hraníc. Zvolili si také povolanie, ktoré je síce náročné, ale pekné a kto ho vykonáva od srdca nájde sa v ňom a napĺňa ho.