+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Krúžková činnosť

Názov Vedúci krúžku
 1.  Biológia  Mgr. Tímea Ládiová
 2.  Dramatické hry  PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
 3.  Chcel by si prehĺbiť svoje odborné vedomosti?  Mgr. Gabriela Feketeová
 4.  Informatika 1  Mgr. Kristián Bugár
 5.  Informatika 2  Mgr. Attila Kollár
 6.  Loptové hry  Mgr. Andrea Hegedűs
 7.  Moderný tanec  Zsolt Csiba
 8.  O rok na prax s ľahkosťou  Mgr. Anita Szolnokiová
 9.  Pohybom k zdraviu  Mgr. Terézia Vasmeraová
 10.  Prvá pomoc 1  MUDr. Viola Morvaiová
 11.  Prvá pomoc 2  Mgr. Szabó Katarína
 12.  Recitačný krúžok  Mgr. Mária Töröková
 13.  SJL príprava na MS pre 4. ročníky  PhDr. Eva Siposová