+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Krúžková činnosť

 

Názov kurzu Vedúci kurzu
 Biológia  Mgr. Barnabás Bindics
 Chémia  Mgr. Attila Kollár
 Informatika I.  Mgr. Attila Kollár
 Informatika II.  Mgr. Krisztián Bugár
 Matematika  Mgr. Krisztián Bugár
 Maturitný seminár  Mgr. Terézia Vasmeraová
 Príprava na MS pre 4. ročníky  MUDr. Viola Morvaiová
 Prvá pomoc 2  MUDr. Viola Morvaiová
 Recitačný krúžok  Mgr. Mária Töröková
 Ročníkový seminár  Mgr. Gabriela Feketeová
 Športové hry  Mgr. Andrea  Hegedűsová
 Turisticko-cyklisticky krúžok  Mgr. Katarína Szabó