+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Kontakt

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Közép-iskola
Športová ulica 349/34
929 01 Dunajská Streda                                                                                                                                                                        Tel:
+421 (0)31 552 26 50
+421 (0)31 5522568                                                                             E-mail:
sekretariát: mozoliova.eleonora@zupa-tt.sk
všeobecné informácie: info@szsds.sk 
výchovný poradca: vteri11.29@gmail.com
Mgr. Terézia Vasmeraová
Web: www.szsds.sk www.szsds.edupage.org

Stránkové hodiny triednych učiteľov

2. ZAA M PaedDr. Beáta Miklósová
2. ZAB Mgr. Annamária Farkas
2. SA Mgr. Attila Kollár
3. ZAA M Mgr. Tímea Ládiová
3. ZAB S Mgr. Andrea Hegedűsová
4. ZAA M MUDr. Viola Morvaiová
4. ZAB S Mgr. Zuzana Fenešová
1. ZAA M Mgr. Anita Szolnokiová
1. ZAB S Mgr. Linda Vargová