+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Stredoškolská odborná činnosť – školské kolo

28. 2. 2020

Stredoškolská odborná činnosť je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl pod záštitou  MŠVVaŠ SR.