+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk slovenská verzia

Elsősegély-nyújtási verseny

A jelenleg érvényes törvényi szabályozás meghatározása szerint: mindenkinek kötelessége a tőle elvárható módon elsősegítséget nyújtani. Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, melyet bárki – laikus vagy valamilyen egészségügyi képzettséggel rendelkező személy – elvégezhet a sürgősségi ellátás megkezdése előtt azért, hogy a baleset vagy hirtelen egészségkárosodás következményeit elhárítsa. A felmérések sok esetben azt mutatják, hogy az életveszélyes sérültek életesélyeit az első 3-5 perc lényegesen meghatározza. Ez az az időintervallum, amikor a szakszerű segítség még feltehetően nincs a helyszínen, így a sérült életesélyei az elsősegélyt nyújtó személyén múlnak.

Az egészségűgyi dolgozótól elvárják, hogy magas szinten tudjon elsősegélyt nyújtani függetelenül, hogy milyen beosztásban dolgozik.

Az elsősegély-nyújtási verseny küldetése és célja, hogy az egészségügyi iskolák diákjai elmélyítsék ismereteiket elsősegélynyújtásból, rutint szerezzenek gyakorlati ismeretekből, emeljék a szakmai jogosultságukat, tanuljanak meg a gyorsan és szakszerűen reagálni életveszélyes helyzetekben és nem utolsósorban csapatszellemben dolgozni.

A verseny szervezői: Stredná zdravotnícka škola – EK Dunaszerdahely, Egészségügyi Középiskolák Egyesülete – Szlovákia, Nagyszombati Kerületi Iskolaügyi Hivatal.