+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk slovenská verzia

Projektek/ ERAZMUS+

ERAZMUS+

aktív projekt

Az Erazmus+ program támogatja az oktatást, a szakképzést. Magába foglalja a Comenius, Erasmus, Erasmus Mondus, Leonardo da Vinci (szakképzést) és  a Grundtvig programokat.

A projektban 10 harmadik osztályos diák vehet részt 2 szaktanárral. A projekt célja, hogy a diákok elmélyítsék a szakgyakorlaton szerzett ismereteiket a vérvétel terén, hogy ne csak a Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézetben használt vérvétel technikáját ismerjék meg (Vacutainer). A választott partneri iskola (Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek) technika alkalmazását sajátítsák el (Manovette).

Az új környezet ösztönözheti diákjainkat a továbbtanulásra, javítja kommunikációs készségeiket. A résztvevő diákok előreláthatólag jobban fognak tudni érvényesülni a munkaerőpiacon.

Feltételek:

  • a munkához való aktív hozzáállás és motiváció az egészségügyi intézményekben folyó szakoktatáson
  • jó tanulmányi előmenetel az Ápolástan alapjai szaktantárgyak keretein belül (1. és a 2. évfolyamban)
  • hátrányos szociális helyzet

A projekt vezetője: Mgr. Horváth Ildikó

A jelentkezési ívek leadásának határideje: 2016. szeptember 30.

További információkat és jelentkezési íveket a projekt vezetőjénél kapnak az érdeklődők.

Nemzeti Oktatási Mérési Intézet

aktív projekt

Elektronikus vizsgák

A  Nemzeti Oktatási Mérési Intézet – Pozsony iskolánkat a tanúsítvánnyal rendelkező iskolák közé sorolta. Diákjaink már második éve élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy a külső tudásfelmérő érettségi vizsgát elektronikus úton tegyék le.

Együttműködés az UNICEF–fel

aktív projekt

logo_unicef2013 – tól iskolánk bekapcsolódott az ENSZ – UNICEF gyermekbarát Iskola elnevezésű világszervezetének projektjébe, amely hosszú távon és rendszeresen segítséget nyújt a  gyermekeknek.

A „Gyermekbarát Iskola“ elnevezésű program alapjául az ENSZ a Gyermek Jogairól szóló Egyezménye szolgál. Az itt megfogalmazott követelmények értelmében képzi és nevel iaz iskolai közösséget és a szülőket. Ennek jelentős hozadéka a gyermek bekapcsolása az iskola működésébe. A program célja olyan iskolai légkör megteremtése, amelyben minden gyermek biztonságban, kellemesen érzi magát és önbizalomra tesz szert. A fő célja az, hogy a gyermek szívesen járjon iskolába.

Az együttműködés keretében a következő tevékenységeket valósítjuk meg: Karácsonyi képeslapok árusítása, Iskolák Afrikának, Kék Gomb hete, Beszélgetés az utazó nagykövettel.

Zöld iskola

aktív projekt

Iskolánk bekapcsolódott a Zöld iskola elnevezésű projektbe, amelynek keretében a diákok enviromentális tevékenységet fejtenek ki. Az iskola saját kúttal rendelkezik, ennek vizével öntözik a növényeket. A növényekről rendszeresen gondoskodnak, az iskola melletti zöldövezet állandóan bővül. A Dalkia vállalat anyagi támogatású projektjének köszönhetően gyógynövény kertecske is létesült. Az iskola részt vesz a „zöld gazdálkodás“– ról szóló iskolázásokon.

Életet az éveknek

a projekt sikeresen befejezve

A Dunaszerdahelyi Idősek Otthonában és Panziójában a projekt keretén belül különféle progamokat valósítunk meg az Idősek hónapja alkalmából.

A projekt célja a testmozgás fontosságának ismertetése, az időskori testmozgás támogatása, a közérzet javítására szolgáló egyszerű tornák elsajátítása.

Határon átívelő együttműködés

a projekt sikeresen befejezve

Iskolánk baráti kapcsolatot ápol a Soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolával, melynek keretében közös művelődési programok és kölcsönlátogatások megszervezésére kerül sor.
Az iskola népszerűsítése a sajtóban