+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Iskolatanács

A DUNASZERDAHELYI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA MELLETT MŰKÖDŐ ISKOLATANÁCS

ÜLÉSEINEK TERVE

2019 október

 • információk a 2019/2020-as tanévnyitóról
 • a Dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola működési tervének ismertetése a 2019/2020-as tanévben
 • az oktató – nevelő munka értékelése a 2018/2019 iskolai évben
 • az iskola költségvetési terve
 • az iskolában folyó- és tervezett pályazatok a 2019/2020-as iskolai évben

2020 március

 • a 2019/2020-as iskolai év első félévének értékelése
 • az alapiskolákban folyó toborzás ütemterve a 2020/2021-es tanévre – információk az alapiskolákban zajló látogatásokról, a nevelési tanácsadókkal folytatott találkozások eredményeiről
 • az iskola gazdálkodása
 • szervezési feladatok ismertetése az írásbeli-, szóbeli- és gyakorlati érettségi vizsgákon a 2019/2020-as iskolai évben
 • felvételi vizsgák a 2020/2021-es tanévre

2020 június

 • az érettségi vizsgák értékelése
 • az idei tanév második félévének értékelése
 • a felvételi vizsgák értékelése – információk a felvételt nyert diákok számáról

Mgr. Horváth Ildikó

az iskolatanács elnöke

Dunaszerdahely, 2019. szeptember 27.

A DUNASZERDAHELYI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA MELLETT MŰKÖDŐ ISKOLATNÁCS ÜLÉSEINEK MUNKATERVE

2019 október

 • a 2018/2019-es oktató-nevelő munka értékelő beszámolójának jóváhagyása
 • a 2019/2020-as iskolai év munka- és szervezési tervének jóváhagyása
 • a tervezett és jelenleg is aktív pályázatok jóváhagyása a 2019/2020-as iskolai évre

2020 március

 • a felvételi vizsgák és kritériumok jóváhagyása az első évfolyamokba nappali tagozaton a 2020/2021-es tanévre
 •  a felvételi vizsgák és kritériumok jóváhagyása az első évfolyamokba távutas, esti tagozaton a 2020/2021-es tanévre

2020 június

 • javaslat az elsős osztályok számának nyitására a 2021/2022-es iskolai évre

Mgr. Horváth Ildikó

az iskolatanács elnöke

Dunaszerdahely, 2019. szeptember 27.

 

PÁLYÁZAT EREDMÉNYE AZ IGAZGATÓI HELY BETöLTÉSÉRE

 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole – Egészségügyi Középiskola

Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda

___________________________________________________________________________

 

Vec: Oznámenie výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede.

 

Rada školy oznamuje, že dňa 05.04.2019 sa konalo výberové konanie na funkciu riaditeľa Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači:

Prvý uchádzač A, Druhý uchádzač B a Tretí uchádzač C.

Uchádzač B sa na samotnom výberovom konaní nezúčastnil.

 

Priebeh výberového konania: Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti (legislatíva a zákonník práce) a z ústnej časti (prezentácia koncepcie rozvoja školy).

 

Dosiahnutý počet bodov spolu:

Poradové číslo Meno uchádzača: Celkové dosiahnuté body

(z písomnej + ústnej časti)

1. Uchádzač A 258
2. Uchádzač C 601

 

Výberová komisia tajne hlasovala o návrhu na funkciu riaditeľa Uchádzača C, ktorý získal najväčší počet bodov. Za predložený návrh hlasovali všetci členovia Výberovej komisie.

Rada školy konštatuje, že v zmysle § 24 ods. 12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložený návrh bol schválený a výberové konanie bolo úspešné.

 

 

V Dunajskej Strede dňa 08.04.2019

 

Mgr. Ildikó Horváthová

predseda Rady školy

 

 

 

 

Az iskolatanács olyan kezdeményező és egyben tanácsadó szerv, mely megfogalmazza és megvalósítja a szülők, a pedagógusok, az iskolai alkalmazottak és a tanulók érdekeit a nevelés és az oktatás területén az iskola fenntartójával karöltve.

Az iskolatanács tagjai pedagógusokból, az iskola alkalmazottaiból, a diákok törvényes képviselőiből, diákok érdekeit képviselő diákból és az igazgató személyéből tevődik össze.

Az iskolatanács feladatai közé tartozik az iskola ellenőrzése, értékelése és javaslatok kidolgozása az alábbi területeken:

 • az iskola irányultsága az iskola szemszögéből
 • javaslatot tenni új tanulmányi szakok indítására
 • elemezni a oktató- és nevelő munkát
 • elemezni és javaslatokat tenni az iskola gazdálkodására.

 

Név E-mail Betöltött pozíció
Mgr. Ildikó Horváthová ildiko.horvathova@gmail.com Elnök
Mgr. Annamária Farkas annamaria.farkas13@gmail.com A pedagógiai dolgozók képviselében
Beata Hervayová hervayb@gmail.com Alkamazottak képviseletében
Henrietta Fekete feketeheny@centrum.sk Alelnök
Mónika Kántor mo77@freemail.hu A szülők képviseletében
Renáta Szabóová szaboreni1970@gmail.com A szülők képviseletében
Rozália Csető rozi54321@gmail.com A diákok képviseletében
JUDr. Zoltán Hájos primator@dunstreda.eu Az iskola fenntartója képviseletében
Bc. László Bacsó varady@topolniky.sk Hitelesítő
PaedDr. Slávka Franková  frankova.slavka@trnava-vuc.sk Az iskola fenntartója képviseletében
Hluchová Gabriela gabriela.hluchova@trnava-vuc.sk Az iskola fenntartója képviseletében