+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

DEŇ ŠKOLY A IMATRIKULÁCIA

Október je na našej škole mesiacom veľkých udalostí. Každý rok oslavujeme v tomto termíne Deň školy. Tradične sa v tento deň venujeme aktuálnym spoločenským a kultúrnym témam a ani tento ročník nebol výnimkou. Hlavná téma bola kyberšikana a nástrahy virtuálneho sveta. Žiaci našej školy sa zúčastnili premietania filmu Mira Drobného „Kto je ďalší?‟, ktorý sa venuje danej tematike.

Nasledovala imatrikulácia prvákov. Tretiaci oficiálne „privítali‟ medzi sebou nových žiakov školy formou zábavných úloh, ktorých sa naši „malí prváci‟ zhostili nápadito a s obrovským elánom. Udalosť sa niesla v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

Na záver vydareného Dňa školy sa slova ujala Študentská rada a Skupina tradicionalistov. Celá naša škola sa slávnostným sľubom zaviazala nosiť kravatu s logom Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede na všetky slávnostné udalosti a školské akcie. Nech je táto kravata symbolom našej spolupatričnosti!