+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Študenti na súťaži v poskytovaní prvej pomoci

IMG_20180414_0001

Žiaci základných škôl 12.apríla 2018 preukázali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na súťaži organizovanej Slovenským Červeným krížom. Súťaž sa konala v jednej z kinosál obchodného centra MAX, kde sa stretlo 25 družstiev zo 14 škôl okresu a zišlo sa viac ako 120 mladých ľudí. Zadania pre súťažiacich boli teoretické a odborné otázky, všeobecné zdravotnícke informácie od popálenín až po otvorené zlomeniny, ktoré testovali ich pripravenosť z poskytovania prvej pomoci. Päťčlenné družstvá boli dobre pripravené a súťažili s vysokým nasadením.

Predsedníčka súťaže: MUDr. Eva Königsmarková, riaditeľka súťaže: PhDr. Dagmar Nagyová, predsedníčky poroty: Mgr. Terézia Vasmeraová, Mgr. Zuzana Fenešová. Študenti našej školy organizačne vypomáhali pri realizácii súťaže.