2020-02-2-banner-sk
+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Aktuality

ZÁMER

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len “zriaďovateľ’) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja” je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. Čítať ďalej →

Termín preškolenia zdravotníckych asistentov od 11. novembra 2019

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistenov!

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať

11.– 15. novembra 2019.

Preškolenia začína 11. novembra  2019 teoretickou hodinou v budove škole o 8.00 hod.

Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Boli sme v MOL Aréne

72924252_390017051949338_5575139636386201600_n

20.októbra 2019 sa štyri žiačky našej školy – Angéla Végh, Anna Marczell, Kitti Széll a Anna Hoboth mohli zúčastniť na zápase DAC – ViOn Zlaté Moravce v MOL Aréne, kde vykonávali zdravotnícky dozor. Dievčatá boli z tejto možnosti veľmi nadšené a zároveň sa veľmi tešili, že boli vybraté práve ony. Túto možnosť hodnotili veľmi pozitívne : “Takéto programy nám pomáhajú v tom, aby sme si zo dňa na deň lepšie obľúbili našu budúcu profesiu a aby sme pochopili dôležitosť práce sestry v súčasnosti. Pomáhať ľuďom nemáme z povinnosti ale zo srdca. Pre nás to bol fantastický zážitok stáť na okraji MOL Arény pred tisíckami fanúšikov, čakať na možný “zásah” a zároveň prežívať atmosféru a dianie počas zápasu. Záchranári pracujúci v záchrankách sú veľmi dobre pripravení a skúsení. Ďalším veľkým momentom bolo, že sme sa tu mohli cítiť ako ozajstní záchranári a zároveň nám to ukázalo možnosti do budúcnosti – cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť v budúcnosti ako sestry alebo záchranári. Vrcholom tohto podujatia bolo, že sme od Kálmára Zsolta a Milana Šimčíka na konci zápasu dostali ich dresy. Chceli by sme sa poďakovať MOL Aréne, Maji a našim učiteľom, že sme mali takúto možnosť a samozrejme Zsoltovi a Milanovi za dresy. “
Chceli by sme sa poďakovať MOL Aréne, Maji a našim učiteľom, že sme mali takúto možnosť a samozrejme Zsoltovi a Milanovi za dresy.

72561103_2443872725725985_9055148196619091968_n

74667878_2194518564175483_2374521859854041088_n

DEŇ ŠKOLY A IMATRIKULÁCIA

72311786_810491629381832_4879931039872450560_n

Október je na našej škole mesiacom veľkých udalostí. Každý rok oslavujeme v tomto termíne Deň školy. Tradične sa v tento deň venujeme aktuálnym spoločenským a kultúrnym témam a ani tento ročník nebol výnimkou. Hlavná téma bola kyberšikana a nástrahy virtuálneho sveta. Žiaci našej školy sa zúčastnili premietania filmu Mira Drobného „Kto je ďalší?‟, ktorý sa venuje danej tematike.

Nasledovala imatrikulácia prvákov. Tretiaci oficiálne „privítali‟ medzi sebou nových žiakov školy formou zábavných úloh, ktorých sa naši „malí prváci‟ zhostili nápadito a s obrovským elánom. Udalosť sa niesla v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

Na záver vydareného Dňa školy sa slova ujala Študentská rada a Skupina tradicionalistov. Celá naša škola sa slávnostným sľubom zaviazala nosiť kravatu s logom Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede na všetky slávnostné udalosti a školské akcie. Nech je táto kravata symbolom našej spolupatričnosti!

PO­ZVÁN­KA NA RO­DI­ČOV­SKÉ ZDRU­ŽE­NIE

szuloi_ertekezlet2

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v piatok 25. 10. 2019 o 14:30 hod, v triedach našej školy.

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy

Örömteli esemény színhelye volt a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola

Sorry, this entry is only available in “Maďarčina”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Az írás a www.parameter.sk magyar hírportálon jelent meg 2018. október 1-én, https://parameter.sk/oromteli-esemeny-szinhelye-volt-dunaszerdahelyi-egeszsegugyi-kozepiskola.

Örömteli esemény zajlott pénteken a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskolában.

Örömteli esemény színhelye volt a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola

Testvériskolájuk, a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium tanári karát és alkalmazottait látták vendégül. A találkozás célja az volt, hogy ismerkedjenek, barátkozzanak, tapasztalatokat cseréljenek.

Mgr. Fekete Ildikó igazgatóhelyettes , PaedDr. Miklós Beáta- igazgatónő, PhDr. Feneš Zsuzsanna – a szakoktatás koordinátora

Miklós Beáta igazgatónő üdvözlő szavai után a vendégeknek lehetőségük volt kipihenni az út fáradalmait egy frissítő és kötetlen beszélgetés során. Az állófogadást Kornfeld Tibor előadása követte Dunaszerdahely történelméről, mely igazán felkeltette a soproni kollégák érdeklődését. A közösen elfogyasztott ebéd után a vendégek megtekintették az iskola szaktantermeit, és az ott folyó oktató-nevelő munkát. Ezt követően közösen meglátogatták a MOL Arénát.

A találkozó záróprogramjaként kisvonattal utazták körbe város utcáit, a a nevezetességeket, majd megelégedve a mihamarabbi viszontlátás reményében elbúcsúztak egymástól.

(-)

OZNAM

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistenov! Preškolenie  sa koná na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Prihlášky je potrebné poslať do 30.9.2019 na e-mail: mozoliova.eleonora@zupa-tt.sk.

O termíne preškolenia Vás informuje škola.

 

 

IMG_20170926_0001-424x600