+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Aktuality

A Föld napja

31184657_369619616859715_1713517669921062912_n

Sorry, this entry is only available in “Maďarčina”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Április 22-én volt a Föld napja. Iskolánk mellett működő magukat „Zöld Kommandó“-nak nevező elhivatott környezetvédő csoport nagyszabású akciót tervezett a mai napra.  

A nap filmvetítéssel kezdődött majd kisebb csoportokra oszlott a társaság és foglalkozáson vettünk részt. A foglalkozások lényege, hogy a felesleges, megunt tárgyakat hogyan lehet újra hasznosítani.  Az érdeklődők elsajátíthatták a újságpapírból készült fonott tárgyak készítésének technikáját, a már nem használt pólókból fonalat készítettek és ebből szőnyeget „varázsoltak” a horgolni tudó lányok. Kvíz formájában megtudhatták a diákok, hogy Csallóközben hol találhatók védett területek, melyek azok az élőlények, amelyeket feltétlenül védenünk kell, hogy gyermekeink ne csak képek alapján tudják majd felismerni. 

Ebben az évben a Föld napja kiemelt témája, Nyert a műanyagmentes világ! Ebből az apropóból, a műanyag flakonokból a diákok már hetekkel ezelőtt hasznos tárgyakat készítettek. Ma pedig iskola diákja és tanára szavazatát adhatta le a leghasznosabb és legötletesebb újrahasznosított tárgyra. A győztesek értékes, környezetbarát díjakat vehettek át.

Majd minden osztály osztályfőnöke vezetésével fát ültetett el a városban.

A Föld napján immár 28 éve hívják fel a környezetvédők a lakosságot, hogy ezt a „Földet  nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” és rajtunk is áll, hogy hogyan milyen állapotban hagyjuk magunk után.

Az iskolában nemcsak ezen a napon helyeznek hangsúlyt a környezetbarát légkör kialakítására, hanem egész évben gondoskodnak a mikrokörnyezetük megóvására. Ebben az iskolai évben már második alkalommal ültettek fát, a szemetet évek óta szelektálják, az ősszel komposztálót építettek a diákok Szabó Katalin tanárnő vezetésével. Idén is bekapcsolódnak a városi hivatal által támogatott pályázatba Bringázz a munkába!

Számos cselekmény bizonyítja, hogy a jövő egészségügyi alkalmazottainak fontos a Földünk megóvása és környezetük védelme.

Fényképek: Mgr. Takács Anita, Mgr. Linda Vargová

Oznam

info

Vedenie školy oznamuje, že plánuje  preškolenie zdrav. asistentov v súlade s vyhláškou MZ SR č. 28/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov v mesiaci jún 2018.

Cena preškolenia: 100 Eur

Kontakt: +421 (0)31 552 26 50; +421 (0)31 5522568 ; info@szsds.sk.
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Fenešová

Prihláška na www.szsds.sk – Prihláška na preškolenie

 

 

Élethű helyzetekben iskolánk tanulói az elsősegély-nyújtási verseny kapcsán

IMG_20180414_0001

Sorry, this entry is only available in “Maďarčina”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Elsősegély-nyújtási jártasságukról adtak számot az alapiskolák tanulói 2018. április 12-én a Szlovák Vöröskereszt szervezésében megtartott versenyen.Megtelt a MAX üzletközpont egyik moziterme, hiszen a járás 14 iskolájából 25 csapat, több mint 120 fiatal gyűlt össze a megméretésre. Elméleti és gyakorlati feladatokat kellett teljesíteniük, az általános egészségügyi tudnivalóktól az égési sérüléseken keresztül a nyílt törés kezeléséig kellett bemutatniuk, mennyire felkészültek segítségnyújtásból. Az öttagú csoportok mind magas felkészültségről, példás magatartásról tettek tanúbizonyságot.

A verseny elnöke: MUDr. Eva Königsmarková, a verseny igazgatója: PhDr. Dagmar Nagyová, a zsűri elnökei: Mgr. Terézia Vasmeraová, Mgr. Zuzana Fenešová. A verseny lebonyolításban segédkeztek iskolánk diákjai is.

Remény a daganatos betegeknek

30776669_1911928402153321_249246559_n

Sorry, this entry is only available in “Maďarčina”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ma a tanítás mellett a 4. osztályos tanulók kivonultak a város utcáira és a Rákkellenes Liga felhatalmazásából nárciszokat árultak. A nárciszok napja rendezvénye nemcsak anyagi segítséget jelent a daganatos betegségben szenvedők számára, hanem figyelmeztet is a betegségre. Diákjaink Szolnoki Anita tanárnő vezetésével összegyűjtöttek  1 216 Eurót.  A legtöbb anyagi támogatást: Simona Soboličová (IV. ZAB S) Szombathelyi Kitti (IV. ZAA M) és Takács Bettina (IV. ZAA M)  gyűjtöttek össze. Köszönet a rászorulók nevében!

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE – POZVÁNKA

rodicovske-sk-283x264

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa koná dňa 13. apríla 2018 o 14:30 hod (v piatok) v triedach školy.

PhDr. Eva Siposová
riaditeľka školy

Rendhagyó tanítási óra

29019341_1877596615586500_111993212_n

Sorry, this entry is only available in “Maďarčina”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A szlovák írásbeli érettségik alatt a iskolánk második osztályos tanulói egészségügyi asszisztens szakon rendhagyó tanítási óra keretén ismerkedtek a szociális ellátás alkalmazásával a gyakorlatban. Eddig tanáraik vezetésével csak a szociális ellátás teoretikus részével ismerkedtek, most pedig reális képet kaptak a valóságról Bugár György városi képviselő jóvoltából.

A rendhagyó óra az iskola újonnan berendezett aulájában kezdődött egy bevezető előadással. Az előadás célja az volt, hogy a diákok megismerkedjenek a szociális ellátásról szóló törvény adta lehetőségekkel, valamint a törvények hiányosságaival.

Majd következett a terepmunka. Az önkormányzati által fenntartott városi szociális szolgáltató központba látogattak el a diákok és tanáraik. Meglepő volt a diákok számára, hogy nem csupán az idős embereknek nyújtanak segítséget, hanem a szociális gondoskodást a gyermekek, a fogyatékossággal élők kortól függetlenül is igénybe vehetik. Megnézhették a gondoskodást a napközi otthonban, az étkezdét, a bölcsődét, a hajléktalanoknak fenntartott melegedőt és a fogyatékosoknak berendezett napközit.

Tanulságos „séta” volt ebben a szép napos időben. Hiszen a jövendőbeli egészségügyi dolgozóknak fontos tudnia, hogy egészség megőrzése és a gyógyulás csak ott várható, ahol a szociális feltételek adottak.

Prenájom školského bufetu

ZÁMER

 Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 01. 07. 2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva č. 2515    na parcele č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory (miestnosť pre školský bufet), nachádzajúce sa v budove školy:

  1. Na prízemí, Pavilon III – priestor je určený na bufet s celkovou výmerou 10 m2
  2. k tomu +:
  • Ostatné spoločné priestory – chodba, sociálne zariadenie 13 m2
  • Skladové priestory, šatňa – 8 m2Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III.Cena  Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 15. 04. 2018 na dobu určitú.Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 20. 03. 2018 na adresu:
  • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda v zalepenej obálke s označením „Školský bufet“.
  •  Doba nájmu
  • Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 65,00 €/mesiac. V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 125,00 €/mesiac.

Zámer – prenájom

Ismét a vérünket adtuk

28308410_1852452841434211_1482023245_n

Sorry, this entry is only available in “Maďarčina”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

2018. február 20-án kedden az iskola diákjai és tanárai ismét vérüket adták.

A Pozsonyi Országos Gyermek Szív- és Érbetegségek Intézete felkérésének tettek eleget, amikor Fenešová Zuzana szakoktató, egészségügyi dolgozó gondolkozás nélkül beállt a véradók sorába. Az „A negatív” vércsoportjával reméljük, hogy hozzájárult egy beteg kisgyermek gyógyulásához. Ezzel példát mutatva a diákoknak és a laikusoknak is. Sajnos, a mai véradók között másnak nem volt „A negatív” vércsoportja, de azért a más vércsoportú vér is jól jött a készletek feltöltésére.

Az iskola már hagyományosan évente kétszer a Svet zdravie társaság által működtetett Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézet területén a Nemzeti Vérellátó Állomás közreműködésével szervezi. A véradás célja nem csupán a vérkészletek feltöltése, hanem nevelési és etikai szempontból is fontos, hogy a jövendőbeli egészségügyi dolgozók példaképül szolgáljanak embertársaiknak. A véradás során ők is beleélhetik magukat a „másik fél“ szerepébe.

Az iskola immár 48 éve magas színvonalon képezi régiónkban az egészségügyi dolgozókat. Jelenleg két tanulmányi szakon: egészségügyi asszisztens és ápoló. Legfontosabb feladatuknak tartják, hogy erkölcsileg és emberileg, teoretikus és praktikus tudással felvértezett szakembereket oktassanak és neveljenek.

 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2018 – POZVÁNKA

14971338_1288913544481754_959319779_n

Pozývame žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium

na Týždeň otvorených dverí

od 12. februára 2018 –  do 16. februára 2018

v čase od 8:00 hod – do 13:00 hod.

V rámci týždňa otvorených dverí Vám radi predstavíme priestory a fungovanie školy, jednotlivé študijné odbory, budete môcť získať bližšie informácie o štúdiu ako aj  uplatnení našich absolventov na trhu práce.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľstvo školy