+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

11. ročník celoslovenskej súťaže poskytovania prvej pomoci

V dňoch 7.6. – 8.6.2016 sa na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede uskutočnila celoslovenská súťaž stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky – Poskytovanie prvej pomoci SZŠ.

Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia SZŠ SR a v tomto roku sa podľa štatútu súťaže do celoslovenského kola dostali prvé tri družstvá a družstvo usporiadateľskej školy z regionálnych kôl (3) a 2 družstvá zo zahraničných stredných zdravotníckych škôl       (z Maďarska a z Českej republiky). Dvojdňové podujatie zahŕňalo 3 odborné prednášky (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky – Bratislava) workshopy k prednáškam a praktickú časť súťaže – Poskytovanie prvej pomoci v „terénnych“ podmienkach v priestoroch Komplexnej centrálnej záchrannej služby v Gabčíkove.

Celoslovenská súťaž mala vysokú úroveň. Súťažiaci preukázali solídne vedomosti entuziazmu a chuť intenzívnejšie sa venovať tejto oblasti záchrany zdravia a života.

Pozrite si fotodokumentáciu v galérii
 

Výsledková listina

Umiestnenie Škola Získané body spolu
1.  SZŠ Žilina 536
2.  SZŠ Košice,  ul.  Kukučinova 526
3.  SZŠ Topoľčany 519
4.  SZŠ Liptovský Mikuláš 508
5.  SZŠ Prešov, Sládkovičova 503
6.  SZŠ Dunajská Streda 497
7.  SZŠ Levoča 494
8.  SZŠ Prešov, sv. B. Veľkého 490
9.  SZŠ Zvolen 486
10.  SZŠ Dolný Kubín 497
11.  SZŠ Trnava 478
12.  SZŠ Trenčín 470
13.  SZŠ Kroměříž, ČR 420
14.  SZŠ Sopron, MR 334